OLD BOYS WDA CZARNA WODA - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
GMINA ZBLEWO 1:3 CZARNA WODA
STAROGARD GD 1:5 KOŚCIERZYNA

Tabela ligowa

Oldboye » Liga Okręgowa
1. STAROGARD GD 36 bz
2. KOŚCIERZYNA 28 plus
3. CZARNA WODA 24 plus
4. GMINA ZBLEWO 22 minus
5. SKARSZEWY 19 bz
6. PELPLIN 10 bz
7. OSIEK 0 bz

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 36, wczoraj: 25
ogółem: 192 710

statystyki szczegółowe

Logowanie

REGULAMIN LIGI

~~REGULAMIN KOCIEWSKO – BOROWIACKA  LIGA  OLDBOYS
Sezon 2013/2014

I. CEL I ZADANIA
1. integracja społeczeństwa regionu Kociewsko – Borowieckiego,
2. popularyzacja piłki nożnej w środowisku osób dorosłych.

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo grać zawodnicy którzy w danym roku rozpoczęcia rozgrywek  ukończyli i ukończą 35 lat i starsi(liczymy rocznik urodzenia).
2. W/w zawodnicy mogą być zrzeszeni w klubach sportowych uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (Pomorski Związek Piłki Nożnej).
3. W meczu może grać ( przebywać na boisku) dwóch  zawodników od 30 do 35 roku życia których nazywamy młodzieżowcami „M” (liczymy rocznik urodzenia). W danym meczu w składzie drużyny może być wpisanych do protokołu tylko czterech zawodników młodzieżowych i tylko tych czterech zawodników może się w meczu wymieniać między sobą. Jedna zasada podczas gry na płycie boiska może uczestniczyć w każdej drużynie max po 2 zawodników młodzieżowych.  Ilość zmian pozostałych zawodników dowolna – zmiany hokejowe.
4. W przypadku stwierdzenia w czasie meczu kontynuowania w drużynie jednocześnie trzech lub więcej zawodników młodzieżowych  zawody zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej (lub obopólny walkower w przypadku gry więcej jak wymagana ilość zawodników młodzieżowych w obydwu drużynach). Powyższe należy opisać w protokole zawodów.
5. Zawodnicy ujęci w pkt. 3 nie mogą być zrzeszeni w klubach sportowych uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (Pomorski Związek Piłki Nożnej).
6. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach, a w szczególności ten do którego są wątpliwości czy ma wymagany wiek, winien posiadać przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem ). Uprawnioną osobą do wylegitymowania W/w jest kapitan drużyny przeciwnej w obecności kapitana drużyny z której jest legitymowany zawodnik. W przypadku stwierdzenia gry zawodnika nieuprawnionego – zawody zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej. W celu wyeliminowania w/w nieprawidłowości i zachowania gry „fair play” zaleca się dokonywania sprawdzenia tożsamości zawodników przed rozpoczęciem zawodów.
7. Dopuszcza się do gry kobiety które ukończyły w roku rozpoczęcia rozgrywek 18 lat.
8. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy nie uczestniczący w danej chwili w grze i  wpisani do protokołu zawodów.

III. SYSTEM  ROZGRYWEK

1. Rozgrywki prowadzone będą w systemie jesień – wiosna wg terminarza rozgrywek każdorazowo opracowanego przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.
2. Czas gry : 2 x 35 minut z przerwą max do 15 minut.
3. W meczu można dokonywać dowolnej ilości zmian zawodników          ( zmiany hokejowe) z zachowaniem postanowień pkt. II.3.
4. Z każdych zawodów należy sporządzić protokół. Do protokołu może być wpisana dowolna ilość zawodników. W protokole należy zaznaczyć literą „M” zawodników młodzieżowych.
5. Zawodnicy uczestniczący w meczu mogą grać w dowolnym obuwiu sportowym.
6. Protokół z zawodów zabiera sędzia prowadzący zawody, a w przypadku jego braku gospodarz zawodów ma obowiązek dostarczenia go do Biura organizacji zawodów w Pinczynie. (adres : Bieliński Franciszek , ul. Semlińska 1a, 83-251 Pinczyn).
7. W protokole zawodów należy wpisać zawodników którzy strzeli9li bramki oraz nazwiska i imiona ukaranych zawodników.
8. Z uwzględnieniem postanowień w/w pkt. obowiązują postanowienia gry w piłkę nożną PZPN.

IV.  PUNKTACJA

1. Za zwycięstwo 3 pkt, remis po 1 pkt, przegrany – 0 pkt.
2. O kolejności w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów,
3. W przypadku równej ilości  zdobytych punktów o kolejności miejsc decyduje stosunek bezpośrednich spotkań w sezonie rozgrywkowym jesień/ wiosna.
4. W przypadku nie rozstrzygnięcia wynikającego z pkt. 3 o kolejności miejsc w tabeli decyduje różnica bramek w całym sezonie rozgrywkowym w wszystkich rozegranych meczach.

V. KARY DLA ZAWODNIKÓW

1.   W w/w zakresie obowiązują kary zgodnie z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej- żółte i czerwone kartki.
2. Ustala się że zawodnik otrzymujący żółtą kartkę musi opuścić pole gry/ nie może brać udziału w meczu przez 3-5 minut. O ilości czasu wyłączenia z gry zawodników decyduje sędzia zawodów. Po stracie bramki przez drużynę grającą w osłabieniu, drużyna ta uzupełnia skład o jednego zawodnika. Jeśli obie drużyny grały w osłabieniu to po starcie bramki bez względu przez którąkolwiek z drużyn składy obydwu drużyn uzupełniamy o jednego zawodnika.
Uwaga :
Zawodnik w meczu może być ukarany  dowolną ilością żółtych kartek. Ilość żółtych kartek (po odbyciu kary czasowej) nie wyklucza zawodnika z kontynuowania gry. Kary czasowe mają za zadanie utemperowanie gry niedozwolonej przez zawodników przekraczających przepisy gry w piłkę nożną. 
3. Kary dla zawodników mogą być nakładane przez sędziów podczas wyjścia na płytę boiska, podczas rozgrywanego meczu i podczas zejścia zawodników z boiska i w drodze do szatni.
4. Zawodnik ukarany w meczu czerwoną kartką automatycznie nie może występować w rozgrywanym  kolejnym meczu w/g terminarza rozgrywek.
5. Za wybitne niesportowe zachowanie oraz grę brutalną w stosunku do zawodników ukaranych cz. k. mogą być udzielone wyższe kary tj. odsunięcia od zawodów od 2-5 meczy. O powyższym decyduje kolegium dyscypliny KBLO na podstawie opisanej sytuacji przez sędziego i pisemnych oświadczeń zainteresowanych stron- drużyn.

VI. ORGANIZACJA ZAWODÓW, SĘDZIOWIE

1. Mecze sędziują wyznaczeni sędziowie. Obsadę sędziowską prowadzi Kol. Bieliński Franciszek, zamieszkały,  83-251 Pinczyn ul. Semlińska 1a, telefon kontaktowy: 500 036 172
e-mai: Franciszek.bielinski@lotoskolej.pl
2. W przypadku nie przybycia na zawody wyznaczonego sędziego  lub nie możliwością obsadzenia zawodów przez sędziego zawody należy przeprowadzić przez sędziego z wyboru, którego należy wyznaczyć w drodze losowania pomiędzy osób wyznaczonych do sędziowania  przez drużyny uczestniczące w zawodach. Powyższe należy opisać w protokole zawodów.
3. Koszty sędziowania pokrywa gospodarz zawodów przed rozpoczęciem meczu.
4. Gospodarz zawodów przygotowuje obiekt do rozgrywania zawodów, wystarczającą ilość piłek do rozegrania spotkania.
5. Gospodarz meczu zapewnia opiekę medyczną na zawodach- apteczka pierwszej pomocy.
6. Przed rozgrywkami rozgrywek należy dostarczyć listę zgłoszeń zawodników do rozgrywek do Biura Zawodów KBLO na adres podany w pkt. III.6, lub e-mail podany w pkt. VI.1.
7. Drużyny uczestniczące w zawodach ubezpieczają zawodników na koszt własny.
8. Organizator zawodów KBLO nie odpowiada za ważność badań lekarskich zawodników uczestniczących w spotkaniach piłkarskich.
9. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie porządku na obiekcie sportowym na którym rozgrywany jest mecz.


VII. NAGRODY

1. Po zakończeniu rozgrywek przewiduję się wspólne spotkanie integracyjne zawodników oraz działaczy. Termin i miejsce spotkania ustalone zostaną każdorazowo na wspólnym zebraniu.
2. Na w/w spotkaniu nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników KBLO w raz z wręczeniem  wszystkim drużynom pamiątkowych pucharów i dyplomów.
3. Przewiduje się nagrody dla najlepszego strzelca,  bramkarza i zawodnika ligi KBLO.
4. Najlepszego bramkarza i zawodnika KBLO wybierają kierownicy i kapitanowie drużyn uczestniczących w rozgrywkach w drodze pisemnego zgłoszenia do Biura Organizacji Rozgrywek, Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej przed ostatnim terminem rozgrywania spotkań.
5. Środki finansowe na w/w nagrody zostaną zebrane przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach w wysokości ustalonej  na wspólnym zebraniu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynacją i prowadzeniem wszelkiej dokumentacji rozgrywek zajmuje się  Biuro Obsługi Ligi z siedzibą w Pinczynie :
Kol. Bieliński Franciszek, zamieszkały,  83-251 Pinczyn ul. Semlińska 1a, telefon kontaktowy:500 036 172
e-mai: Franciszek.bielinski@lotoskolej.pl
2. Gospodarz zawodów po każdym rozegranym meczu ma obowiązek zgłoszenia telefonicznie lub na adres e-mail j.w wynik meczu wraz z podaniem strzelców bramek zawodników obydwu druyn uczestniczących w meczu.
3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Kolegium koleżeńskie składające się po jednym przedstawicielu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach KBLO.
4. W przypadku walkowera drużyna która nie stawiła się na zawody zobowiązana jest wpłacić na rzecz KBLO 100 PLN kary. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakończenie KBLO sezonu 2013/2014.
5. Powyższy Regulamin zatwierdzono na spotkaniu organizacyjnym w dniu 02.09.2013r  w Pinczynie. Podpisy uczestników spotkania na oddzielnej liście obecności.

Koordynator KBLO Franciszek Bieliński

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

CZARNA WODA 2:2 KOŚCIERZYNA
2017-06-25, 17:00:00
     

Najnowsza galeria

ZE SKARSZEWAMI 27.05.2017
Ładowanie...

Losowa galeria

ZE STAROGARDEM 10.04.2016
Ładowanie...